Skip to content Skip to footer

Terapie indywidualne i grupowe

 

Terapia uzależnień od alkoholu i narkotyków

Terapia indywidualna  i grupowa pomoże Ci w naturalny sposób radzić sobie ze złością, lękiem, smutkiem, bólem i poczuciem samotności, poprawnie funkcjonować w rolach społecznych, wprowadzić zmiany w życiu osobistym, konstruktywnie rozwiązywać problemy, konflikty i radzić sobie ze stresem.

 

Terapia dla osób współuzależnionych

Terapia indywidualna i grupowa pozwoli Ci lepiej odróżniać własne potrzeby i pragnienia, wzmacniać poczucie własnej wartości, uwolnić się od poczucia bezsilności i krzywdy, budować i wzmacniać granice interpersonalne

 

 

Terapia dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD)

Terapia indywidualna i grupowa pozwoli Ci przerwać mechanizmy współuzależniowe z rodziny pierwotnej (jeden z rodziców lub rodzice uzależnieni od alkoholu lub narkotyków), zwiększy zdolność do podejmowania własnych decyzji, zwiększy świadomość własnych potrzeb, dążęń i postępowań

 

 

Terapia dla par

Terapia  skierowana dla osób w związkach, w których partner/partnerka jest uzależniony/a  od alkoholu narkotyków, a druga osoba jest współuzależniona

 

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy