Skip to content Skip to footer

Tearpia dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) i dorosłych dzieci z rodzin dysunkcyjnych (DDD)

 

Kiedy powinieneś rozważyć rozpoczęcie terapii?

 • Jeśli w Twojej rodzinie pierwotnej, rodzic/rodzice nadużywali alkoholu.
 • Jeśli jako dziecko narażony byłeś na traumy takie jak przemoc, agresja z powodu nadużywania alkoholu.
 • Jeśli jako dziecko czułeś się zagubione, porzucone, odtrącone, skazane na samego siebie.
 • Jeśli w dorosłym życiu masz silną potrzebę kontroli, bo wszyscy w mojej pierwotnej rodzinie byli poza nią.
 • Jeśli w dorosłym życiu boisz się konfliktów.
 • Jeśli w dorosłym życiu mylisz miłość z litością.
 • Jeśli w dorosłym życiu nie potrafisz mówić wprost co myślisz lub co czujesz.
 • Jeśli w dorosłym życiu ciągle pomagasz innym osobom i na nich się koncentrujesz bardziej niż na sobie.
 • Jeśli w dorosłym życiu ważne sprawy ciągle odraczasz, unikasz ich(prokrastynacja)

proponuję terapię indywidualną, z dużym naciskiem w przyszłości na terapię grupową.

Podczas terapii może być zalecana współpraca z lekarzem psychiatrą; możliwość wystąpienia chorób współistniejących, psychosomatycznych (np. depresje, nerwice, natręctwa, stany lękowe, psychozy)

Cele terapii indywidualnej DDA i DDD

 • pogłębienie wglądu w jakość swojego życia;

 • zaprzestanie powtarzania mechanizmów współuzależnieniowych z rodziny pierwotnej(rodzice uzależnieni od alkoholu lub narkotyków);

 • zwiększenie trafności rozumienia własnych potrzeb, dążeń i postępowania;

 •  zerwanie z myśleniem magiczno-życzeniowym;

 •  rozluźnienie i osłabienie sztywnych schematów reagowania emocjonalnego utrwalonych w przeszłości i związanych z przeżywaniem Lęku, Smutku i Bólu;

 • zwiększanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji;

 • zwiększenie konstruktywności i trafności obrazu własnej osoby;

 • zwiększenie trafności rozumienia innych ludzi, i tego co dzieje się w trakcie wzajemnych kontaktów;

 • poprawa w komunikacji interpersonalnej;

Cele terapii grupowej DDA i DDD

 • zaspokojenie potrzeby przynależności;

 • możliwość pracy nad własnym traumatycznym życiorysem, historią dzieciństwa;

 • ulga jako poprawa komfortu dorosłego życia;

 • zrzucenie i pozbycie się wstydu z jakiej rodziny pochodzę;

 • wzięcie odpowiedzialności za swoje życie tu i teraz;

 • praca nad wzrostem własnej wartości(oceny samego siebie, podejmowania decyzji);

 • uwalnianie się od poczucia krzywdy, bezsilności i niższości;

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy