Skip to content Skip to footer

Terapia dla osób współuzależnionych

 

Kiedy powinieneś rozważyć rozpoczęcie terapii?

 • Jeśli Twój partner/partnerka po raz kolejny obiecują Ci że przestaną pić/brać.
 • Jeśli Twoje dzieci wychowują się w rodzinie gdzie jest problem alkoholowy.
 • Jeśli w Twoim domu stosowana jest przemoc fizyczna, psychiczna lub ekonomiczna.
 • Jeśli we własnym domu nie czujesz bezpieczeństwa, szacunku, spokoju równowagi emocjonalnej.
 • Jeśli to co dzieje się w Twoim domu ma negatywny wpływ na Twoje samopoczucie, zdrowie psychofizyczne, pracę, pasję, życie towarzyskie – nie bój się, podejmując terapię możesz znaleźć rozwiązanie na lepsze, bezpieczne życie dla Ciebie i Twoich bliskich.

Proponuję terapię indywidualną, a w przyszłości grupową.

Podczas terapii może być zalecana współpraca z lekarzem psychiatrą; możliwość wystąpienia chorób współistniejących, psychosomatycznych (np. depresje, nerwice, natręctwa, stany lękowe, psychozy)

 

Cele terapii indywidualnej dla współuzależnionych:

 • utworzenie wsparcia zewnętrznego dla zdezintegrowanego i rozproszonego Ja;
 • budowanie i wzmacnianie granic interpersonalnych;
 • zrozumienie i odróżnianie własnych potrzeb;
 • rozwijanie konstruktywnego nastawienia do samego siebie;
 • rozwijanie poczucia sprawstwa, osobistej skuteczności i podmiotowości;
 •  kształtowanie poczucia własnej wartości i godności;
 • zwiększanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji oraz poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie;
 • uczenie się konstruktywnego kontaktowania się z poczuciem winy i wstydu;
 • uwalnianie się od poczucia krzywdy, bezsilności i niższości;
 • rozwijanie systemu osobistych norm i wartości jako podstawy samoregulacji i sterowania własnym życiem;

Cele terapii grupowej dla współuzależnionych:

 • zwiększenie poczucia przynależności i solidarności(nie tylko Ty masz takie problemy);
 • możliwość nauki przez naśladowanie, rozwój umiejętności interpersonalnych;
 • zwiększenie zdolności do wchodzenia w głębsze i szczersze interakcje z innymi ludźmi;
 • uczenie się konstruktywnego rozbrajania lęku przed możliwością podjęcia innego stylu życia;
 • praca nad poczuciem własnej wartości;
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy