Skip to content Skip to footer

Tearpia dla par

 

Kiedy powinniście rozważyć rozpoczęcie terapii?

 • jeśli Twój partner/partnerka nie potrafi skutecznie powstrzymać się od picia alkoholu, zażywania narkotyków;
 • jeśli Twój partner podejmuje próby utrzymania abstynencji;
 • jeśli Twój partner prawie każdy weekend spędza na piciu alkoholu lub zażywaniu narkotyków tzw. picie/branie weekendowe;
 • jeśli Twój partner odczuwa duże pragnienie picia alkoholu o charakterze przymusu wewnętrznego;
 • jeśli Twój partner koncentruje życie osobiste wokół picia alkoholu i ma to wpływ na pogorszenie podstawowych kontaktów społecznych;
 • jeśli Twój partner narusza normy społeczne i wartości moralne w celu zaspokojenia chęci picia(przemoc słowna, psychiczna, ekonomiczna, fizyczna);
 • jeśli Twój partner/partnerka nie wywiązuje się z określonych ról społecznych takich jak:
  • rodzic (nie opiekuje się dziećmi lub robi to pod wpływem alkoholu, więcej czasu poświęca na picie alkoholu na budowanie relacji z rodziną, przedkłada swoje potrzeby picia nad potrzeby całej rodziny itp.)
  • pracownik (bierze urlopy na żądanie, zwolnienia, opuszcza dni w pracy z powodu bycia pod wpływem alkoholu np. ciąg alkoholowy, bądź skutki długotrwałego lub intensywnego picia tzw. kac)
  •  towarzysz życia (spędza czas i aktywność społeczną głównie na piciu w towarzystwie innych osób)
  •  człowiek jako osobowość (brak umiejętności radzenia sobie z emocjami np. złość , strach, radość)

W takim wypadku proponuję terapię  dla par.

 

Cele terapii dla par

 • umocnienie w podjęciu decyzji dotyczącej bycia razem lub rozstania;

 • zrozumienie przez siebie nawzajem potrzeb osoby uzależnionej i współuzależnionej;

 •  wzmacnianie motywacji chęci podjęcia leczenia przez partnera/partnerkę uzależnionego, przy jednoczesnym dbaniu o zaspokajanie własnych potrzeb;

 • poprawa komunikacji interpersonalnej;

 • wzmocnienie odpowiedzialności za własne funkcjonowanie w związku;

 • poszerzenie umiejętności w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów; 

 • praca nad bliskością w związku;

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy