Skip to content Skip to footer

Ludmiła Strzelecka

TERAPEUTKA

Miałam być gimnastyczką (szkoła sportowa). Miałam być muzykiem (szkoła muzyczna I i II stopnia). W rezultacie skończyłam Wydział Pedagogiki Społecznej na ówczesnym WSP w Olsztynie. Jednocześnie podjęłam pracę w poradni MONAR też w Olsztynie, jako Instruktor Terapii Uzależnień (przy dużej dezaprobacie mojej Mamy). Problem uzależnień narkotykowych w tamtych latach bardzo narastał. Postanowiłam rozwijać swoje kompetencje terapeutyczne, mocno kierunkować i zdobywać umiejętności i wiedzę na specjalistycznych szkoleniach, np. Roczny cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych, prowadzonych w ramach Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, prowadzenie grup ambulatoryjnych osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem w Ośrodku Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej „ Matarnia” w Gdańsku.

 

Dzięki temu, przez wiele lat prowadziłam zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych, średnich, zawodowych, studiach, studiach podyplomowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Tak duże doświadczenie i ukierunkowanie terapeutyczne, pozwoliło mi na podjęcie dwuletniego procesu certyfikacji, który został zatwierdzony i certyfikowany przez Ministra Zdrowia.

 

Moja kolejna ścieżka zawodowa to współpraca z Zakładem Karnym w Barczewie i Aresztem Śledczym w Ostródzie(prowadzenie grup terapeutycznych). Od ponad 10 lat praktykuję w Poradni Uzależnień NFZ przy ulicy Puszkina w Olsztynie. Praca w tym miejscu poszerzyła moje doświadczenia z pacjentami uzależnionymi od : alkoholu(np. prowadzenie oddziału dziennego tzn. terapii krótkoterminowej – dwumiesięcznej) oraz pracy w programie substytucyjno – metadonowym, przeznaczonym dla osób uzależnionych od heroiny. Ze względu na coraz większą świadomość i odczuwalne konsekwencje w życiu dorosłym bycia dzieckiem osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków, spowodowało zwiększoną potrzebę terapii DDA,DDD.

 

Teraz jestem spełniona. Mam teraz w życiu dwie ogromne pasje: praca z ludźmi i nauka tanga (też z ludźmi).

Wykształcenie

01
Magister pedagog ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna)
02
Szkolenie Profilaktyki Uzależnień plus własna terapia
03
Szkolenie dotyczące Prowadzenia Grup Ambulatoryjnych
04
Szkolenie dotyczącego Dialogu Motywującego.
05
Certyfikat szkolenia Terapii Krótkoterminowej Candis
06
Szkolenie dotyczące prowadzenia Programu Substytucyjnego
07
Szkolenie dotyczącego chorób współistniejącyh (HIV/AIDS, HCV )

Doświadczenie

Praca w poradni MONAR w Olsztynie

  • Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  • Prowadzenie świetlicy dla dzieci młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
  • Duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć profilaktycznych ( narkomania, uzależnienia, skutki zażywania), młodzież i dorośli( nauczyciele, rodzice, studenci).
  • Profilaktyka (HIV/AIDS, HCV).

Praca w Poradni NFZ w Olsztynie, ul. Puszkina 13

  • Prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
  • Praca z pacjentami Terapii Substytucyjnej – Metadon.
  • Moja pasja od wielu lat – prowadzenie grup DDA. Znam problem z własnego dzieciństwa.
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy